Børneterapi

Forældreterapi som børneterapi

Børn er de fleste forældres mest sårbare punk, og når et barn mistrives, mistrives forældrene. I mange tilfælde også resten af familien, fordi et barn i mistrivsel fylder meget og ofte får meget af den opmærksomhed, som de øvrige børn skulle have haft.

 

Fokus på terapeutisk bistand til forældrene – ikke barnet

Ofte kommer alting til at dreje sig om det barn, der mistrives, således at det i princippet styrer hele familien og får uforholdsmæssig megen magt. Det kan de færreste børn administrere, og ikke mindst derfor kan det være vigtigt, at forældrene – ikke barnet – der får terapeutisk bistand. Af samme grund er genoprettelse af familiens balance og forældrenes autoritet altid første skridt i en børneterapi hos mig.

 

Skal dit barn i terapi ?

Nu kan der være mange grunde til, at et barn ikke trives. Måske har dit barn været ude for en dramatisk hændelse, der har gjort det utryg og ked af det som for eksempel mobning eller overgreb. Det kan også være, at dit barn har udviklet en psykisk lidelse som spiseforstyrrelse, angst eller fobi. Sidst, men ikke mindst kan det være, at dit barn er født med en særlig sårbarhed, der gør det vanskeligt for det at trives under vilkår, som ellers normalt er tilstrækkelige for et barn.

Ligesom alle andre forældre ønsker du sikkert det bedste for dit barn og føler dig desperat og hjælpeløs, når det ikke trives. I den situation kan det virke besnærende at sende dit barn i terapi.

 

Børneterapi via dig selv!

Men ingen vil nogensinde kunne forstå dit barn bedre eller elske det højere, end du kan. Derfor er det omsonst at tro, at en fremmed psykolog eller børneterapeut kan gøre noget for dit barn, som du ikke kan gøre meget bedre selv. Desuden har børneterapi den uheldige bivirkning, at det peger barnet ud som et problem, hvilket skaber en negativ selvopfattelse, der ikke er særlig terapeutisk.

Det er ikke det samme som at børneterapi ikke virker, men det er min erfaring, at den hurtigste og mest effektive børneterapi altid går via forældrene. Det er jo dig, som har den daglige kontakt med barnet og som bedst kan støtte og vejlede det i dets daglige liv – dér hvor problemet findes.

Hvorfor er det bedst at børneterapien går gennem dig? læs mere >

 

Fordele ved børneterapeutisk forældreterapi – Fokus på barnets mistrivsel

I børneterapeutisk forældreterapi vil fokus være på de konkrete problemer, I som forældre oplever i hverdagen, og formålet med terapien vil være, at I sammen finder den bedste vej til at hjælpe jeres barn med at komme igennem sin mistrivsel med selvværd og selvtillid i behold.

Fordelen ved børneterapeutisk forældreterapi er, at det ofte viser sig, at forskelle i jeres respektive opdragelsesstil var årsag til, at I ikke selv har kunnet løse problemet effektivt. Måske har I haft for travlt med at bebrejde hinanden: ”Hvis bare hun ikke var så eftergivende” eller ”hvis bare han ikke var så hård”. Forældreterapien bringer jeres fokus tilbage på det oprindelige problem – barnets mistrivsel, og lærer jer at samarbejde, finde fælles fodslag og støtte hinanden fremfor at lade jer spille ud mod hinanden. Det giver trygge børn, der kan udvikle sig, uanset hvilke problemer, de slås med

Læs mere om familieterapi >

 

 

Specialer

Seneste artikler

Selvværd og Livslyst

Hvad er et godt liv? Alle vil gerne...
Læs mere

Stress

Hvilken stress skal du være opmærksom...
Læs mere

Nytårsforsætter

Hvor holder vores nytårsforsætter...
Læs mere
succes er at se muligheder fremfor begrænsninger, lykke og succes

Lykke og succes

Succes er det, som gør dig glad og...
Læs mere

Pin It on Pinterest