Parterapi

Hvordan kan Parterapi hjælpe os?

 

Det er efterhånden helt almindeligt at søge terapi som par, når parforholdet ikke fungerer.

For nogle er parterapien blot en måde at få ny inspiration i et forhold, der ellers er gået i stå.

Andre søger hjælp, når de befinder sig i en periode præget af krise på grund af fyring, utroskab, sygdom eller lignende, som ryster et ellers okay parforhold i sin grundvold og der skal findes nye løsninger.

Andre igen kommer slet ikke for at få forholdet til at fungere, men for at få en planlagt skilsmisse til at forløbe så gnidningsløst som muligt.

Men langt de fleste søger parterapi, fordi de lever i et parforhold, hvor parrets indbyrdes uoverensstemmelser efterhånden har vokset sig så massive eller har stået på i så lang tid, at problemerne opleves som næsten uløselige. Typisk for disse par er, at terapien ofte opleves som sidste udkald før en skilsmisse.

Alle fire er legitime begrundelser for at søge parterapi og kan finde god hjælp i den form for velstruktureret og effektiv terapi, som jeg anvender, og som jeg har skrevet indgående om i bogen ”Stærke relationer”.

 

Parterapi som familieterapi

Parterapi kan imidlertid også finde sted som alternativ til en egentlig familieterapi. Det sker typisk, hvor en ulykke, sygdom eller misbrug har overtaget dagsordenen i familiens hverdag, og hvor alle familiens enkelte medlemmer lider under situationen.

Når terapien kan forløbe som parterapi, skyldes det, at familiens trivsel er forældreparret ansvar. Det er dem, der er ansvarlige for at få styr på det problem, som familien lider under, og det er dem, som med deres adfærd viser, hvordan.

Derfor vil familieterapi i form af parterapi altid fokusere på at styrke forældrenes evne og mod til at sætte grænser for sig selv, arbejde med egne behov og sige fra overfor uacceptable vilkår, og ad den vej leve op til ansvaret som rollemodeller. Også det problem nævnes i føromtalte bog.

 

Parterapi som børneterapi

Børn er de fleste forældres sårbare punkt. Når et barn mistrives, mistrives familien. Som forældre bekymrer vi os og vælger løsninger, der bliver stadigt mere desperate, hvis effekten udebliver, mens søskende overses eller glemmes.

Ofte indebærer kampen for at finde en løsning, at parrets forskelligheder træder tydeligere frem, og hvor forskellene tidligere var kilde til glæde og udvikling parterne imellem, bliver de nu årsag til konflikt og disharmoni. Man bebrejder den anden: ”Hvis bare hun ikke var så eftergivende” eller ”hvis bare han ikke var så hård”.

Det oprindelige problem – barnets mistrivsel – opleves efterhånden som en konsekvens af den anden parts manglende forståelse af situationens alvor, snarere end det selvstændige problem, det faktisk er.

Skal dit barn i terapi? læs mere > 

Parterapi som børneterapi bringer parrets fokus tilbage på det oprindelige problem og retter sig mod at finde løsninger på dét – uanset parrets indbyrdes forskelligheder. Der skal samarbejdes, laves fælles regler og forældrene skal lære at støtte hinanden fremfor at blive spillet ud mod hinanden. Magten og ansvaret skal tilbage til forældrene. Det giver trygge børn, der kan udvikle sig uanset hvilke problemer, de slås med.

Læs også mere familieterapi >

Specialer

Seneste artikler

Selvværd og Livslyst

Hvad er et godt liv? Alle vil gerne...
Læs mere

Stress

Hvilken stress skal du være opmærksom...
Læs mere

Nytårsforsætter

Hvor holder vores nytårsforsætter...
Læs mere
succes er at se muligheder fremfor begrænsninger, lykke og succes

Lykke og succes

Succes er det, som gør dig glad og...
Læs mere

Pin It on Pinterest