Terapi og terapiformer

Hvad er terapi?

Terapi er græsk og betyder at støtte, pleje eller lindre, men i daglig tale er terapi blot et andet ord for behandling, og psykoterapi betegner i den henseende blot behandlingsarbejde, der sker i forhold til psyken.

Enhver, der arbejder med psykoterapi, kan kalde sig terapeut. Det er ikke en beskyttet titel, og du kan derfor ikke vide, hvilken uddannelse der ligger bag, når du henvender dig til en terapeut.  Det kan du, når du henvender dig til en psykolog, fordi psykologtitlen er beskyttet og indebærer, at personen, du taler med, har en lang teoretisk uddannelse bag sig.

 

Hvad kendetegner en god terapeut ?

Spørgsmålet er bare, om man bliver en bedre terapeut af at have læst meget. Det tror jeg ikke. For at blive en god terapeut må man efter min opfattelse først og fremmest være i besiddelse af nogle helt særlige evner som empati, analyseevne, gode sociale kompetencer, erfaring og mod. Det kan man ikke læse sig til.

  • Empati og sociale kompetencer er vigtige, fordi et terapeutisk forløb først og fremmest er baseret på den kontakt, du får til din terapeut. At du føler dig hørt og set som den person, du er, er ifølge internationale undersøgelser den væsentligste forudsætning for et godt terapiforløb.
  • Analyseevne og erfaring er vigtige, fordi jeg som terapeut må have erfaring nok til hurtigt at kunne se, hvad det er for et slags problem, du kommer med, og evnen til at analysere mig frem til den røde tråd og lede dig igennem dit indre kaos.
  • Sidst, men ikke mindst kræver det mod. Mod til at turde sætte populariteten på spil i terapien ved at sige noget, der måske ikke er så behageligt for dig at høre, men som er nødvendigt for at kunne hjælpe dig videre.

 

I terapi hos mig sammensættes terapiformerne ud fra dine behov og problem

Teoretisk viden om forskellige terapiformer er selvfølgelig ikke uvæsentligt i psykoterapi, men det er et værktøj – ikke et mål i sig selv. I terapien skal terapiformerne vælges ud fra dine behov, ikke omvendt. Det er vigtigt, at dine problemer ikke presses ind i en bestemt terapiforms måde at opfatte dem på. Du er et mangefacetteret menneske med mangefacetterede behov, og som terapeut må jeg have mange typer værktøj i min værktøjskasse for at kunne skrue en terapi sammen, der passer til netop dig og dit problem.

Og det har jeg også. Jeg er som psykolog uddannet i og har erfaring med langt de fleste anerkendte terapiformer, plus et par stykker mere, som jeg selv gennem årene har udviklet i samarbejde med mine dejlige klienter – for eksempel relationsterapi, stressterapi og farveterapi, som jeg også har skrevet bøger om. Under fanen bøger eller under artikler kan du læse mere om hver især.

 

 

Læs om Terapiformer

Seneste artikler

Selvværd og Livslyst

Hvad er et godt liv? Alle vil gerne...

Stress

Hvilken stress skal du være opmærksom...

Nytårsforsætter

Hvor holder vores nytårsforsætter...
succes er at se muligheder fremfor begrænsninger, lykke og succes

Lykke og succes

Succes er det, som gør dig glad og...

Pin It on Pinterest